18

Använder du utrustning som vid ett driftstopp skulle ge negativa konsekvenser?


Question type: Radio

Value passed to:

Ja

    Jump to: 22

Nej

    Jump to: 22