3

Vilken verksamhet vill du skydda?


Question type: Radio

Value passed to: contact-data-other11

Alternative value passed to:

Style:

Handel och butik

Display block in result: Handel-och-butik, bubbles, app

Jump to: 4

Restaurang, bar och café

Display block in result: Restaurang-cafe, bubbles, app

Jump to: 7

Bygg, industri och verkstad

Display block in result: Bygg-industri-verkstad, bubbles, app

Jump to: 10

Kontor

Display block in result: Kontor, bubbles, app

Jump to: 13

Lantbruk och gård

Display block in result: Lantbruk-gardar, bubbles, app

Jump to: 16

Övrig verksamhet

Display block in result: Ovrig-verksamhet, bubbles, app

Jump to: 19