24

Med vår kameraövervakning Observer Direct sker gripande på plats i 25% av fallen. Är det viktigt för dig med snabb åtgärd?


Question type: Radio

Value passed to:

Ja

   

Nej