4

Vilken verksamhet vill du skydda?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Handel och butik

Display block in result: Handel-och-butik, bubbles, app

Jump to: 5

Restaurang, bar och café

Display block in result: Handel-och-butik, bubbles, app

Jump to: 5

Bygg, industri och verkstad

Display block in result: Handel-och-butik, bubbles, app

Jump to: 5

Kontor

Display block in result: Handel-och-butik, bubbles, app

Jump to: 5

Lantbruk och gård

Display block in result: Handel-och-butik, bubbles, app

Jump to: 5

Övrig verksamhet

Display block in result: Handel-och-butik, bubbles, app

Jump to: 5