8

Har du personal som själva ansvarar för att öppna och låsa lokalerna?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Display block in result: Personskydd

Jump to:

Nej

Display block in result:

Jump to:

Display block in result:

Jump to:

Display block in result:

Jump to:

Display block in result:

Jump to:


Jump to: