11

Hur är verksamhetens lokaler placerade?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Insynsskyddat eller ödsligt område

Jump to:

Full insyn eller mycket folk i rörelse i området

Jump to:

Jump to:

Jump to:

Jump to:


Jump to: