11

Hur är verksamhetens lokaler placerade?


Question type: Radio

Value passed to:

Insynsskyddat eller ödsligt område

   

Full insyn eller mycket folk i rörelse i området