17

Använder du utrustning som vid ett driftstopp skulle ge negativa konsekvenser?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Jump to: 21

Nej

Jump to: 21


Jump to:


Jump to:


Jump to:


Jump to: