2

Vilken verksamhet vill du skydda?


Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Handel och butik

Display block in result: Handel-och-butik, bubbles

Jump to:

Restaurang, bar och café

Display block in result: Restaurang-cafe, bubbles

Jump to:

Bygg, industri och verkstad

Display block in result: Bygg-industri-verkstad, bubbles

Jump to:

Kontor

Display block in result: Kontor, bubbles

Jump to:

Lantbruk och gårdar

Display block in result: Lantbruk-gardar, bubbles

Jump to:

Övrig verksamhet

Display block in result: Ovrig-verksamhet, bubbles

Jump to: