Trygghetskamerans dag 2014

Trygghetskamerans dag 2014

2014-05-01 För tredje året i rad närvarade Securitas Direct som stolt sponsor och utställare på Trygghetskamerans dag.

Dagen är ett forum för politiker, säkerhetschefer och representanter från Datainspektionen att samlas för debatt kring för- och nackdelar med kameraövervakning i samhället.

Den övergripande frågeställningen var kamerateknikens möjlighet att öka människors trygghet, vilket ställdes i relation till människors rätt till ett starkt integritetsskydd.


Under dagen föreläste även flera profiler från säkerhetsbranschen. Bland annat 

berättade Statoils säkerhetschef Torbjörn Lenstad om företagets arbete med kamera som har inneburit en nära hundraprocentig minskning av drivmedelsstöld och kortbedrägerier.

Dagen avslutades med en debatt mellan våra politiska partier, polisen samt företrädare från föreningen SNOS (Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle).

Trygghetskamerans dag 2014

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning