Nationell Försäljning på Vattenstämman

Nationell Försäljning på Vattenstämman

2014-05-13 Vattenstämman är en mötesplats för vatten-, miljö- och samhällsplanerare i Sverige. Den är även en politisk arena för samtal om vatten i syfte att skapa hållbara vattentjänster.

Stämman vänder sig till kommunala företrädare, länsstyrelser/vattenmyndigheter, övriga statliga myndigheter, universitet, intresseorganisationer och alla som hanterar vattenfrågor i sitt arbete.


För sjätte året i rad var Securitas Direct på plats för att berätta och samtala om hur kommunerna bättre kan skydda sin vattenförsörjning med enkla medel. VA-bolag och kommuner har tydliga kravspecifikationer från Livsmedelsverket att skydda sina råvattentäkter, tryckstegsstationer, brunnar, vattentorn etc. Många säkrar redan idag sina funktioner med lösningar från Securitas Direct. Intresset för vår monter har ökat från år till år vilket visar att aktörerna börjar ta kraven på allvar.


Nationell Försäljning på Vattenstämman

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning