Crearum AB


Innovation för att leda utvecklingen

2014-06-25 Ingen ligger före oss i utvecklingen, snarare tenderar våra konkurrenter att snegla åt vårt håll och kopiera våra idéer och koncept. Som branschledare finns bara ett håll att titta åt – framåt.

Att tänka nytt, våga testa och utmana konventioner har varit vårt framgångsrecept sedan starten. Därför arbetar vi fortsatt målmedvetet med innovation, kreativa processer och att göra verklighet av idéer. Som en del i det arbetet samarbetar vi med Crearum AB i Linköping.

Crearum AB

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning