Digital idélåda


Digital idélåda blev en succé

2014-08-25 Securitas Directs innovationsarbete är något som pågår hela tiden, och alla anställda är välkomna att lämna in en bra idé. Då gäller det att det finns ett forum där man kan enkelt kan presentera sin idé och få feedback på den.

Ett sådant forum finns nu, i och med sjösättningen av vår nya digitala idélåda "Digidea". Markus Finér, ansvarig för IT-avdelningen, är den som drivit projektet och utvecklat ett sätt att jobba vidare med personalens innovationsförslag. I ett gränssnitt, med sociala funktioner liknande Facebooks, kan all Securitas Directs personal nu lämna in idéer, se vad andra har för förslag, kommentera och ”gilla”. Och idélådan blev snabbt en succé – redan första månaden hade 20% av våra anställda deltagit och engagerat sig i den.
För att de bästa idéerna sedan ska bli verklighet jobbar en innovationsgrupp vidare med dem, i samarbete med Crearum.


Läs mer om den digitala idélådan och vårt innovationsarbete här.

Digital idélåda

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning