Svenska Vård


Svenska Vård – nytt spännande samarbete

2015-04-21 Svenska Vård är en förening med medlemmar från den privata vårdsektorn. Just nu medverkar vi från Securitas Direct som utställare och sponsorer i Svenska Vårds konferens på Hesselby Slott.

På konferensen har vi fokus på trygghetslarm för att öka säkerheten och tryggheten för medlemmarnas personal. Inom kort lanserar Svenska Vård och Securitas Direct dessutom sitt nystartade samarbetsavtal som kommer att ge medlemmarna förmånliga erbjudanden.

Svenska Vård

Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning