Pressreleaser

Plantagen växer med Securitas Direct

Tillväxt ligger i trädgårdskedjan Plantagens natur och med syftet att effektivisera bemanning, marknadsföring och försäljning satsar Plantagen på Securitas Direct nya kamerabaserade besöksräknare, som är en del i Securitas Directs säkerhetskoncept Observer Direct.

Efter fem års samarbete väljer nu Plantagen att fördjupa samarbetet med Securitas Direct. Genom att implementera Securitas Directs nya kamerabevakningskoncept med uppkopplade trygghetskameror kombinerat med funktion för besöksräkning vill Plantagen öka affärssynergier och effektivitet. Lösningen är implementerad i alla butiker i Sverige.


– Att med hög tillförlitlighet kunna mäta kundflödet per timme, dag, vecka och månad integrerat med andra affärsparametrar ger oss ett utmärkt beslutsunderlag och gör att vi både kan effektivisera och utveckla vår verksamhet, säger Björn Seger på Plantagen Sverige AB.


Att koppla intelligent kameraövervakning till en professionell larmcentral höjer säkerheten och trygghetsnivån för anställda. Att dessutom kombinera larmtjänster, trygghetsskameror och besöksräknare effektiviserar information och ökar kundnyttan.


– Vår kameralösning Observer Direct med inbyggd intelligens för både ökad trygghet och affärsnytta visar på Securitas Directs utveckling – vi kommer koppla på allt fler smarta funktioner till vår tekniska plattform, säger Jan Lockner, vd på Securitas Direct AB i Sverige.


Om Securitas Direct

Securitas Direct är en ledande leverantör av inbrottslarm, kameraövervakning och trygghetslösningar med över 60 000 företagskunder i Sverige. Företaget, med huvudkontor i Linköping, har en rikstäckande organisation för försäljning, installation och service. Sedan årsskiftet 2013/2014 är Securitas Direct Sverige AB och Verisure AB två skilda bolag. Securitas Direct Sverige AB vänder sig till företagsmarknaden, och Verisure till hem och konsument.

Pressmeddelandet i pdf

  • 2014-03-25

    Plantagen växer med Securitas Direct


    Tillväxt ligger i trädgårdskedjan Plantagens natur och med syftet att effektivisera bemanning, marknadsföring och försäljning satsar Plantagen på Securitas Direct nya kamerabaserade besöksräknare, som är en del i Securitas Directs säkerhetskoncept Observer Direct.