Smarta tilläggstjänster

Smarta tilläggstjänster

Vi skräddarsyr alla våra larmsystem efter våra kunders behov. För att få en smidigare vardag erbjuder vi dessutom ett par smarta tjänster.

Du kan få mer kontroll över användningen av larmsystemet, dygnet runt, genom tjänsterna otillåten eller utebliven frånkoppling samt utebliven tillkoppling och panel- och larmkoder. Finns det en hotbild mot företaget eller vissa individer kan vi erbjuda tjänsten hotkod och för extra snabb insats vid brand kan vi skapa ett lokalt avtal med räddningstjänsten.