2017-10-02

Insatser ur verkligheten september 2017

Inhägnat område

Obehöriga inom inhägnat område

2017.08.28, Byggarbetsplats, Jönköpings län
Två personer observeras framför kameran. Väktare skickas till platsen för kontroll och polis meddelas. Vid ankomst påträffas personerna, varav en grips, misstänkt för narkotikabrott. Efter kontroll kunde ingen yttre åverkan hittas på platsen.

Inbrott

2017.08.29, Återförsäljare motorfordon, Gävleborgs län
På kamerorna syns tre maskerade personer på inhägnat och larmat område. Högtalare används och personerna lämnar då. Väktare skickas till platsen och polis meddelas. När väktaren anländer uppmärksammas ett uppklippt stängsel som väktaren lagar provisoriskt. Ingen övrig åverkan kan hittas.

Inbrottsförsök

2017.08.29, Skrot/återvinning, Kronobergs län
Kameralarm inkommer där en person ses gå på området. Väktare och polis skickas till platsen för kontroll. Ytterligare två personer ses på området med vita dunkar och vid väktaren och polisens ankomst påträffas en person som grips av polisen.

Obehörig inom inhägnat område

2017.09.03, Byggarbetsplats, Kronobergs län
En person ses på området. Väktare skickas till platsen för kontroll och polis meddelas. Vid ankomst påträffas en person på området som polisen pratar med. Ingen åverkan i övrigt och personen hade ej hunnit stjäla något.

Inbrottsförsök

2017.09.03, Plåtverkstad, Hallands län
Två personer observeras framför kameran. Väktare skickas till platsen och polis tillkallas. Vid väktarens ankomst hittas ett hål i staketet. När polisen anländer söks området av och två gärningsmän hittas som grips på plats.

Inbrottsförsök

2017.09.09, Maskinverkstad, Östergötlands län
En person ses i kamera på innergård. Väktare och polis skickas till platsen. Vid ankomst griper de personen på platsen. Området genomsöks.

Stöld

2017.09.10, Återvinningsstation, Västra Götalands län
Två personer syns på larmat område. De går runt bland lastbilarna och har dunkar med sig för att slanga diesel. Väktare och polis skickas till platsen. Vid ankomst har gärningsmännen gömt sig bland lastbilarna. Polis och väktare söker av området och griper båda gärningsmännen på plats.

Obehöriga inom inhägnat område

2017.09.18, Skola, Västmalands län
Operatör ser personer i brandtrappan. Väktare skickas till platsen och polis meddelas. Väktaren möter tre personer i brandtrappan som avvisas från platsen. Ingen åverkan finns på plats.

Obehöriga inom inhägnat område

2017.09.21, Bilhandlare, Stockholms län
Två personer observeras på kameraövervakat område. Väktare och polis skickas till platsen. Vid polisens ankomst ses personerna springa från platsen. Väktare uppmärksammar två hål i staketet samt en olåst container som han sedan låser.

Obehöriga inom inhägnat område

2017.09.22, Fastighetsbolag, Stockholms län
Två personer observeras på kameraövervakat område. Väktare samt polis tillkallas till platsen och kontaktpersoner söks. Högtalare används och kort därefter ses personerna springa ifrån plats. Det är okänt om något tillgripits. Väktare och polis genomsöker området men hittar ingen åverkan på plats.

Obehörig inom inhägnat område

2017.09.23, Fastighetsbolag, Västra Götalands län
En person observeras på kameraövervakat område. Högtalare används medans väktare och polis skickas till platsen. Vid väktarens ankomst påträffas en person som stjäl koppar. Personen lämnar tillbaka stöldgodset på väktarens begäran och lämnar området. Polis upprättar en anmälan och lämnar sedan platsen.

Obehöriga inom inhägnat område

2017.09.24, Värdshus, Stockholms län
Person ses stjäla backar. Utrop i högtalare görs och väktare skickas till platsen för kontroll. Kontaktperson meddelas. Vid ankomst genomsöks området men ingen direkt åverkan upptäcks.

Obehörig inom inhägnat område

2017.09.26, Byggarbetsplats, Jönköpings län
Person ses på området. Väktare skickas för kontroll. Vid ankomst tillkallas polis som sedan kan gripa en person. I övrigt ingen åverkan på området.

Obehörig inom inhägnat område

2017.09.26, Bilförsäljare, Skåne län
Väktare ringer in till oss under sin ronderingen på företaget och meddelar att en obehörig person har tagit sig in på området, genom att klättra över staketet. Kontaktperson meddelas. Väktare tillkallar polis som vid ankomst sedan upprättar en anmälan och personen kan sedan avvisas från området.

Obehörig inom inhägnat område

2017.09.27, Bilverkstad, Jönköpings län
Person ses på området som försöker rulla ut däck. Väktare skickas till platsen för kontroll och polis meddelas. Vid ankomst griper polisen gärningsmannen. Kontaktperson meddelas. I övrigt ingen åverkan på plats.


Vilken säkerhetslösning passar ditt företag?
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Ring 020-24 00 63 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Vanliga frågor

  • På Mina Sidor kan du administrera kontaktuppgifter, se fakturahistorik och få mer information om de Plustjänster vi kan erbjuda. Du som har vårt kamerakoncept Observer Direct kan dessutom själv övervaka dina kameror, ladda ner bildmaterial mm.

  • Kontakta vår kundtjänst på nr 0771-32 75 00. Se gärna till att ha eventuella kontaktuppgifter till den nya ägaren/hyresgästen av fastigheten tillgängliga under samtalet.

  • Du kan själv administrera kontaktpersoner genom att skapa ett konto på Mina Sidor , men vi kan även hjälpa er via vår kundtjänst, 0771-32 75 00. Tänk på att du vid samtalet ska kunna ange återkallningskod eller huvudkod till larmet.

  • Kontakta vår säljavdelning på telefonnummer 020-24 00 63