Securitas Direct Sverige AB - integritetspolicy

Skydd av personuppgifter är viktigt för Securitas Direct Sverige AB. Vi arbetar ständigt för att skydda er information och för att handla i enlighet med era rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy innehåller viktig information om hur vi hanterar personuppgifter och förklarar era rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

“Ni” syftar i den här policyn antingen på er som organisation eller er själv som person, en person med fullmakt att agera i ditt ställe, betalningsmottagare, eller andra individer inom er familj eller er organisation (såsom exempelvis anställda). “Vi” syftar i den här policyn på Securitas Direct Sverige AB.

Hur vi hämtar in och använder er information

Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur Ni använder våra tjänster. De personuppgifter vi har om er tillhandahålls antingen av er direkt, kommer från tredje part, eller hämtas in när ni använder vår hemsida och våra tjänster (t.ex. ljud- och filminspelningar)

1. Underlag för kostnadsförslag

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om er är:

namn, adress (till företaget och/eller i tillämpliga fall hemadress), telefonnummer, e-postadress, aktuell kontraktsinformation om ni redan är kund och en generell beskrivning av er egendom (inklusive lokaler och fastighet) och upprepade användningsmönster.

Informationen används i följande syften:

Vi använder er information för att ge kostnadsförslag, vilket sker antingen via telefon, bokat möte vid överenskommen plats eller via frågeformuläret online.

Vår användning av er information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår behandling av era personuppgifter inför och i samband med upprättande av en offert till er baseras på de regler som anger de åtgärder vi får vidta innan avtal ingås med er.

2. Aktivitet på vår hemsida

Se vår cookie-information för att få veta mer om vilka personuppgifter som vi inhämtar när ni besöker vår hemsida.

3. Registrering för våra tjänster

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om er är:

namn, adress (till företaget och/eller i tillämpliga fall hemadress), kontaktnummer, e-postadress, personnummer och betalningsinformation.

vi kommer även samla in personuppgifter avseende om de av er angivna kontaktpersoner att använda vid en larmsituation. Denna information består av namn, mobilnummer och e-postadress. Kontaktpersoner vid larm kan vara anställda eller annan person som ni uppgett.

Informationen använder vi i följande syften:

Vi använder informationen för att ingå avtal, leverera våra tjänster, installation av larm och det övervakningssystem ni väljer, administration (inklusive fakturering, inkasso och betalningsanmärkningar, hårdvaru- och mjukvaruppdateringar, kreditkontroller och teknisk support).

Vi behandlar er information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i detta fall för att fullgöra förpliktelserna vi har enligt avtalet med er (vår skyldighet att enligt avtalet utföra övervakningstjänster åt dig). 

Vi kontaktar era angivna kontaktpersoner om larm skulle gå hos er. I och med att ni tillhandahåller personuppgifter för andra personer förutsätter vi att ni informerat dem om att deras personuppgifter kommer användas av oss enligt ovan och att det är i ert och vårt berättigade intresse att deras personuppgifter behandlas i den utsträckning som tillåts av och som uppfyller kraven för dessa integritetsregler. Vi förser era angivna kontaktpersoner med denna integritetspolicy vid kontakt med dem efter att deras personuppgifter inhämtats, såvida de inte redan har fått information om hur vi behandlar deras uppgifter.

4. Användning av våra tjänster (inklusive Mina sidor och mobilapplikationen)

Vid er användning av våra tjänster samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om er:

namn, adress (till företaget och/eller i tillämpliga fall hemadress), telefonnummer, e-postadress, angivna kontaktpersoner, loggar över telefonsamtal och oilika former av korrespondens mellan oss, betalningsinformation, eventuell GPS-data och användarloggar för systemet, inklusive larm och åtgärder, bilder, ljud, video (live och inspelat) från larm och identifieringsnummer enligt avtalet.

Informationen använder vi i följande syften:

a) För att kommunicera med er. Vi tar kontakt med er via telefon, e-post och/eller post för (normal) service och underhåll, eller i händelse att larmet går. Då vi är en certifierad larmcentral kommer utgående och ingående telefonsamtal i samband med att larm gått spelas in och sparas på en säker databas hos tredje part. Även andra in- och utgående telefonsamtal som kundtjänstsamtal och försäljningssamtal kan komma att spelas in. Inspelningarna sker för att användas till dokumentation, kvalitetsarbete och/eller utbildning;

b) För att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har beställt av oss, särskilt med avseende på:

I. Larmhistorik: När ni eller någon annan användare aktiverar eller deaktiverar larmet sparar vi information om när det hände, vilken metod som användes, och användarnamn. Denna historik kommer ni åt som inloggad på mina sidor eller vår mobilapp under rubriken historik. Mina sidor når ni via vår hemsida;

II. Bilder, ljud, video och inspelningar från larm: Beroende på er tjänst behandlar vi liveinspelningar och tar emot bilder eller videoinspelningar av er egendom i enlighet med den typ av utrustning som installerats. Inspelningarna täcker endast en begränsad tidsperiod (antingen förbestämda intervall eller när larmet går). Beroende på vilken tjänst Ni valt kan Ni använda systemet för att se bilder av er egendom när som helst;

c) För vidareutveckling av och/eller uppföljning av våra produkt- och tjänsteerbjudanden (inkl. installation, underhåll och funktionskontroll), för att optimera vårt produktutbud och/eller för framtagande av marknadsföringsaktiviteter för framtida kunder kan vi komma att använda annonymiserade och/eller kombinationer av samlade kunduppgifter om er; 

d) För att möjliggöra för er att övervaka er egendom eller era lokaler från en dator eller er mobila enhet genom Mina sidor och/eller mobilapplikation, det här inkluderar t. ex. användarloggar, larmstatus, bilder, livevideo om ni har aktiverat dessa funktioner. 

Vi behandlar er information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i de flesta fall med avtalet vi har med er som rättslig grund (vår skyldighet enligt avtalet att utföra övervakningstjänster åt dig). För viss behandling under punkt I d) ovan sker behandlingen av personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen. 

5. Rekommendationer

Som kund hos oss har ni möjlighet att rekommendera andra att bli kund till exempel via vår hemsida eller via säljare. ni förser oss då med information till de som vi ska ta kontakt med. Det vi då samlar in från er och behandlar är:

Namn på de av er angivna personerna och/eller deras adress, telefonnummer och/eller e-postadress.

Ovan information används i följande syfte:

Upprätta kontakt med av er angivna personer för att erbjuda våra produkter och tjänster. I och med att ni tillhandahåller personuppgifter till oss om personer ni rekommenderar oss att kontakta, så förlitar vi oss på att ni informerat dem om vår integritetspoilcy och vår hantering av deras personuppgifter.

Vår användning av information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår behandling av personuppgifter enligt ovan sker med enligt de regler som berättigar oss att vidta åtgärder inför ingående av avtal.

Marknadsföring

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om er är:

Personlig information, till exempel namn, adress (till företaget och/eller i tillämpliga fall hemadress), telefonnummer, e-postadress, land;

Vi kan även komma att registrera era intressen, aktiviteter och användning av våra tjänster samt information om era tidigare köp inom ramarna för vår dataanalys. Detta görs för att kunna bedriva verksamheten bättre och därmed erbjuda bättre tjänster;

Informationen använder vi i följande syften:

Utskick av direktmarknadsföring om våra säkerhetsprodukter och tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, SMS, Mina sidor, mobilapplikation eller telefon eller anpassade onlineannonser.

Om vi hanterar era personuppgifter som ett resultat av att ni är kund hos oss kommer vi att kontakta er med information om liknande kompletterande produkter och tjänster (inkl. specialerbjudanden och rabatter) så länge ni inte bett oss att sluta skicka marknadsföring eller ni valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Ni kan när som helst skicka e-post till oss på [email protected] för att avregistrera era uppgifter från ytterligare meddelanden.

Vi kan komma att använda era personuppgifter för att skicka ut undersökningar till er. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden. Det är alltid frivilligt att delta i våra marknadsundersökningar.

Ovanstående användning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av era personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall (till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ert medgivande.

Information inhämtad från tredje parter

Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag som vi samarbetar med, till exempel försäkringsbolag, hustillverkare, annonsnätverk, branschförbund, leverantörer av kundlistor m.m. som befinner sig inom EU/EES.

Vi använder era personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra tjänster till er, om Ni inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att Ni inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är enkelt att välja bort marknadsföring när som helst om ni skulle ändra er.

Spridning av information

Vi säljer aldrig er information vidare till tredje parter. Vi kan dock komma att dela informationen med andra företag i Securitas Direct/Verisure-koncernen eller samarbetsföretag i samband med leverans av produkter och tjänster. Då vår verksamhet kräver kunskaper och resurser från andra företag för att kunna utföra vissa åtgärder behöver vi också dela er information med utvalda mottagare vilka förtecknas nedan. Dessa företag har motsvarande rättslig eller kontraktuell skyldighet att säkra er information. I annat fall kommer vi ha fortsatt ansvar för hur de hanterar er information. De mottagare vi delar er information med faller under följande kategorier:

Myndigheter såsom t.ex. polis och räddningstjänst om det är tydligt att ett brott håller på att begås eller annan nödsituation inträffat eller håller på att inträffa, samt Kronofogden vid hjälp med obetalda skulder, handräckning och återtagande.

Säkerhetsföretag i land inom EES vilka vi använder för att skicka väktare till er egendom om larmet skulle gå.

Leverantörer av betaltjänster (t.ex. DIBS) som sparar era personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att bearbeta era betalningar för installation och tjänster.

Våra partnerfirmor och samarbetspartners som sparar era personuppgifter i land inom EES vilka hjälper er med service, installationer, produkter, underhåll, kundservice, och som vi samarbetar med vid försäljningsaktiviteter och för att finna potentiella nya kunder och nya marknadsföringskanaler.

Leverantörer av kundsupport (t.ex. Opus Capita), vilka sparar era personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss att tillhandahålla formulär och fakturor åt er och att ta kontakt med er.

Leverantörer av finanstjänster (t.ex. inkassoföretag och finansiella rådgivare) som sparar era personuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med er, t.ex. i händelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.

Leverantörer av molnlagring (t.ex. Microsoft 365) vilka sparar era personuppgifter i land inom EES för att spara larminspelningar och de personuppgifter ni tillhandahåller, samt för återställning vid olycksfall, liksom för att verkställa samtliga kontrakt som ingås av oss med dig.

Leverantörer av system för kundkommunikation och telefonsystem (t.ex. Apsis och Cisco) som sparar era personuppgifter i land inom EES, vilka vi använder för att ge er information och erbjudanden genom mejl och /eller post och/eller komma i kontakt med er via telefon.Leverantörer av IT-tjänster (t.ex. Cisco) som sparar era personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att spara hanteringsinformation om kundrelationen.

Leverantörer av analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Adobe and Google Analytics) som sparar era personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med att förbättra och optimera hemsidan och/eller vår mobilapp.

Leverantörer av analysverktyg (t.ex.. Microsoft Azure) som sparar era personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss att förbättra och optimera våra tjänster och produkter.

Samarbetspartners (t.ex. försäkringsbolag, leasingbolag) som sparar era personuppgifter i land inom EES vilka sparar data om er om ni medger dem rätt till era personuppgifter.

Marknads- och marknadsundersökningsleverantörer (t.ex. Market Direction, OMD, Facebook och Google) som sparar era personuppgifter i land inom EES vilka vi använder för marknadsföring, marknadsundersökningar och kundundersökningar.

Observera att denna lista inte är uttömmande och att den kan variera över tid.

Om vi, någon verksamhet eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part och er information förs över till den nya ägaren, kommer den nya ägaren lyda under samma regler som vi med avseende på era personuppgifter.

Överföring av era personuppgifter till annat land

Vi sparar era personuppgifter i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har ett regelverk motsvarande det svenska regelverket med avseende på era personuppgifter.

Där företag baserade utanför (i) EES eller (ii) länder med en tillräcklig nivå av datasäkerhet kan få del av personuppgifterna, kräver vi enligt kontrakt med dessa företag att de hanterar personuppgifter på ett sätt liknande det som vi gör. Vi garanterar i sådana fall att de överförda personuppgifterna skyddas. Detaljerad information om samtliga överföringar, inklusive kopior av de avtal om uppgiftsöverföring som vi tillämpar, kan fås på begäran.

Tredje parter

I den utsträckning som installation och leverans av produkter och tjänster till er som kund inom er egendom involverar behandling av personuppgifter om tredje parter (till exempel besökare eller familjemedlemmar) kan ni vara skyldig att meddela dem om att vi behandlar deras personuppgifter.

Lagring av era personuppgifter

Vi sparar era personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Under vissa omständigheter, när ni väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att er information inte används för framtida kontakt avseende marknadsföring med dig.

När vi inte längre behöver era personuppgifter ser vi till att radera dem på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.

Kontakt och klagomål

Vårt dataskyddsombud fungerar som huvudsaklig kontaktperson för samtliga frågor som rör denna integritetspolicy inklusive om ni vill utöva era rättigheter i egenskap av personuppgiftsregistrerad.

Dataskyddsombudet eller den lokala kontaktpersonen kan kontaktas via brev till Securitas Direct Sverige AB, att Dataskyddsombud, box 314, 581 02 Linköping eller via epost på [email protected].

Om ni har klagomål eller frågor om hur vi använder era personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning snarast.

Era rättigheter

Ni som privatperson har ett antal rättigheter som rör era personuppgifter.

Ni har rätt att komma åt era personuppgifter, att få rättat personuppgifter vi har om dig, rätt att få era personuppgifter raderade, och rätt att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Ni har också rätt att ta tillbaka ett medgivande om behandling, rätt att undantas från att emotta framtida marknadsföring från oss, och under vissa omständigheter har ni rätt att få din information överförd till er eller någon tredje part, samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Vid klagomål kan ni anmäla vår behandling av era personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten https://www.imy.se/

Om denna policy

Denna integritetspolicy uppdaterades maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen från tid till annan.

 

Webbplatspolicy

Securitas Direct Sverige AB, org.nr. 556893-9010 (benämns nedan "Securitas Direct") önskar dig välkommen till denna webbplats och vi uppskattar ditt intresse för innehållet. Vänligen läs denna Webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Webbplatspolicyn förklarar bland annat hur informationen på denna webbplats får användas för att inte kränka skyddet för upphovsrätt eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. I denna Webbplatspolicy förklaras även hur dina personuppgifter (dvs information som kan identifiera dig som användare) hanteras.

Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Securitas Direct arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Securitas Direct inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Securitas Direct eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Securitas Direct (gemensamt benämnda nedan som ”Verisure-gruppen”), licenshållare eller samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning. Verisure-gruppen innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Verisure-gruppen, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.

Verisure-gruppens immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom denna Webbplatspolicy eller efter skriftligt tillstånd från relevant bolag inom Verisure-gruppen. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Verisure-gruppen. Pressmeddelanden, material från eventuella bildarkiv och andra dokument som har klassificerats som offentliga får dock användas kostnadsfritt för redaktionella ändamål utan vidare godkännande men under förutsättning att källan för informationen anges.

Länkar

Alla länkar till webbplatsen skall vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Securitas Direct. När länkning sker skall allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och skall inte presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Information om cookies

Här kan du läsa vår Cookiepolicy.

Övrigt

Securitas Direct förbehåller sig rätten att när som helst revidera denna Webbplatspolicy eller innehållet på webbplatsen.

Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Webbplatspolicy eller vår användning av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Securitas Direct Sverige AB

Adress: Gumpekullavägen 8, Box 314, 582 78 LINKÖPING [email protected]