Larminställningar och funktioner

Önskar du en manual till din larmanläggning?

Kontakta kundservice för att få tillgång till en manual. 

Modellnamn för våra olika larmpaneler hittar du nedan:

624

724

670/DTI

896/416

8100

Vad innebär kontaktlarm?

Kontaktlarm hjälper er att få kontakt med larmcentralen vid en akut situation. Vid aktivering av kontaktlarm skickas larmet direkt till vår larmcentral, en larmoperatör hanterar ärendet samt vidtar åtgärd utefter behov.

Ringer ni alltid brandkåren när ni får ett brandlarm?

Vi har ett nära samarbete med SOS Alarm och agerar helt i enlighet med deras instruktioner – som bland annat innebär att vi alltid måste kunna verifiera brand/rökutveckling av person på plats eller via kamerabild. Indikationer från flera rökdetektorer kan också göra att bedömning sker om förmedling till SOS Alarm.
Vi avslutar aldrig åtgärden för ett brandlarm förrän vi är säkra på orsaken till det. Våra larmoperatörer är mycket väl tränade att verifiera larm snabbt och kontakta räddningstjänst vid behov. När larmet väl är verifierat informerar vi SOS Alarm som då larmar brandkår.

Hur återställer jag ett brandlarm?

Efter ett utlöst brandlarm behöver en återställning göras i manöverpanelen.
Om det varit en brand eller rökutveckling är det viktigt att lokalen vädras ur innan brandlarmet återställs. För att återställa brandlarmet trycker ni följande:

Larmmodell 8100
Håll in * och B samtidigt i 5 sekunder. Tryck Esc.
Tryck in er kod -> “brand/rök” kommer nu visas i displayen -> Tryck Ent och sedan Esc.
Brandlarmet är nu återställt.

Larmmodell 896 och 948
Tryck * och sedan 7.
Brandlarmet är nu återställt.

Larmmodell 724
Tryck på reset två gånger.
Brandlarmet är nu återställt.

Larmmodell 624
Tryck in er kod + 8 + # + kod + 8 + #.
Brandlarmet är nu återställt.

Varför kan jag inte larma på?

Vi rekommenderar att ni kontaktar oss så snart som möjligt för felsökning. Det kan finnas flera anledningar till att ni inte kan larma på, titta gärna efter felmeddelande i manöverpanelen. En vanlig anledning är att en larmad dörr (eller fönster) inte är stängd eller att det finns någon kvar i lokalen. Om inte alla fönster och dörrar är stängda eller om en person finns i lokalen kan det leda till att komponenterna inte blir klara för tillkoppling.

En annan orsak kan vara att sabotagelarm utlöst men inte återställts.

Ni kan tvångstillkoppla larmet genom att trycka följande. Obs! Är det en felande sektion som orsakar felmeddelandet kommer den att förbikopplas vid en tvångstillkoppling.

Larmmodell 8100
Tvångstillkoppling: A + Kod + Ent flera gånger tills det står Påslag i displayen.

Larmmodell 896
Tvångstillkoppling: Kod flera gånger efter varandra tills det står “larm tillkopplat” i displayen.

Larmmodell 948
Tvångstillkoppling: Kod + kod.

Larmmodell 724
Tvångstillkoppling: Kod + 1 + pil + pil.

Larmmodell 670
Tvångstillkoppling: Ej möjlig.

Vem kan se bildmaterialet från min larm- och kameraanläggning?

Ni som kund äger ert bildmaterial. Operatören som hanterar ett larmärende har tillgång att se klipp och bilder från ert larmsystem. Detta används också i samband med felsökning, t.ex. när ni har ett aktivt supportärende hos oss.

Med Observer Direct kameraövervakning kan operatören följa händelsen i realtid. Detta möjliggör en effektiv hantering och tätare samverkan med andra myndigheter. Tack vare Observer Direct stoppas flera hundra inbrott varje år och ett flertal gärningsmän grips. 

När en operatör hanterar ert bildmaterial registreras och sparas detta hos oss, allt för att värna om er integritet och för möjligheten att spåra exakt vem det är som hanterat ert larmsystem.

Vad ska jag göra när jag av misstag utlöst larm?

När ni av misstag utlöst ett larm trycker ni in er kod i manöverpanelen för att frånkoppla larmet samt få sirenen att tystna. Ett SMS från oss skickas som bekräftelse på att larmet är frånkopplat och att vi inte kommer ta någon vidare åtgärd. 
Är du osäker på om ditt larm har stängts av? Kontakta kundservice.

Vad är ett sabotagelarm?

Alla komponenter i inbrottslarmet är utrustade med sabotageskydd för att ingen ska kunna förbereda för inbrott genom att t.ex. täcka över eller plocka ner en komponent. Därför är det viktigt att ni informerar oss vid renovering av er lokal så rätt åtgärd kan tas.

Är Yale Doorman kompatibelt med mitt larmsystem?

Securitas Direct företagslarm är inte kompatibelt med Yale Doorman. Hos vår systerlarmcentral Verisure är det möjligt att integrera Yale Doorman till ett hemlarm från Verisure. Vissa av Securitas Directs lokala firmor är inriktade mot alternativa lösningar med passersystem som kan sammankopplas med ditt företagslarm från Securitas Direct. Kontakta kundservice för mer information.

Kan jag få rabatt när jag tipsar er om nya kunder?

Ja! Känner ni till någon företagare som är intresserad av att få veta mer om våra tjänster och produkter? Om er rekommendation leder till en ny installation får ni 1000 kr rabatt på er abonnemangsavgift som tack för hjälpen. Rekommendera oss och få rabatt här.

Mina Sidor och App

 Läs mer

Betalsätt och fakturering

 Läs mer

Flytt

 Läs mer

Nycklar

 Läs mer

Larminställningar

 Läs mer

Renovering

Läs mer

Tekniska frågor

 Läs mer

Uppsägning

 Läs mer