Larmklass

Beroende på hur din verksamhet ser ut behöver ditt företags lokaler bevakas enligt en viss larmklass. Larmklassernas syfte är att utgöra en allmän branschstandard.

För att ditt företags försäkring ska gälla krävs vanligtvis ett larm enligt en viss larmstandard, eller larmklass. Vilken larmklass just du behöver beror bland annat på vilken typ av verksamhet du bedriver och hur högt skyddsvärde som finns på företaget. Larmklasserna är gemensamma för alla försäkringsbolag, vilket underlättar både för installatör, leverantör och försäkringsbolagens handläggare.

Skillnader mellan larmklasserna:

Vad är larmklass 1?

Larmklass 1 är vanligt för bostäder och företag med lågt skyddsvärde. Här är vissa viktiga delar av fastighetens lokaler strategiskt bevakade. Ett larm med rörelsedetektorer, ett så kallat försåtsskydd, löser ut om en inkräktare rör sig i lokalen.

Vad är larmklass 2?

Larmklass 2 är vanligast bland företag och i vissa fall även bostäder med högt värde. Här ska larmövervakningen utföras som utvändigt skalskydd kompletterat med invändigt försåtsskydd. Larmskydd på fönster i yttre skal kan i vissa fall ersättas med rörelsedetektor direkt innanför.

Vad är larmklass 3?

Tredje larmklassen används av företag med stort värde. Här skyddas skalet och alla invändiga utrymmen (förutom toaletter, badrum och utrymmen mindre än fyra kvadratmeter.) Företagets olika delar och lokaler separeras med knappkod eller kortpassage kombinerat med personlig kod.

Vad är larmklass 4?

Larmklass 4 uppfyller alla kriterier i Larmklass 3, men omfattar samtliga utrymmen i lokalen – även de allra minsta. Denna larmklass ska också ha alla omslutningsytor skyddade med exempelvis vibrationsdetektorer som skickar larmsignaler om ett föremål flyttas. Exempel på användningsområden för Larmklass 4 är vapenkasun, datahall och valv.

Ring oss på 020-22 77 88 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Genom att klicka på knappen accepterar ni vår integritets- och webbplatspolicy

Larmklass 2 och mer där till

Vi erbjuder säkerhet i en klass för sig. Med ett företagslarm från oss uppnår du larmklass 2 och mer där till då vi har höjt standarden för felrapporteringstiden om larmet av någon anledning skulle sättas ur spel.

Exempelvis ställer försäkringsbolagen krav på larmklass 2 i en vanlig butik. Då gäller fem timmars felrapporteringstid som standard. Fem timmar är lång tid som inbrottstjuven ostört får vara i dina lokaler.

Vår övervakade larmöverföring gör att larmcentralen inom endast 2,5 minuter upptäcker om kontrollförbindelsen bryts. Det är extremt mycket snabbare än de fem timmarna som är kraven för larmklass 2. Normalt krävs en separat sändare för att uppnå den här säkerheten, men i vårt koncept ingår detta utan extra kostnad.