Renovering

Jag behöver plocka ner en komponent för att jag ska renovera, hur gör jag?

När ni ska renovera behöver ni ringa in till oss innan ni plockar ner någon komponent. Detta eftersom våra komponenter är sabotageskyddade och vi tar åtgärd på dem.

När renoveringen är klar behöver en tekniker från vår lokala partnerfirma säkerställa larmets funktion på plats. Kontakta kundservice för att skapa ett serviceärende.

Mina Sidor och App

 Läs mer

Betalsätt och fakturering

 Läs mer

Flytt

 Läs mer

Nycklar

 Läs mer

Larminställningar

 Läs mer

Renovering

Läs mer

Tekniska frågor

 Läs mer

Uppsägning

 Läs mer