Brandlarm med åtgärd

Ett pålitligt brandlarm är en av hörnstenarna i ditt företags brandskydd. Våra brandlarm är uppkopplade till vår larmcentral som snabbt verifierar branden och sätter in rätt åtgärd.

RÄKNA UT PRIS

eller ring 020-22 77 88

Skydda företaget med uppkopplat brandlarm

Ett brandlarm ska upptäcka och varna för rökutveckling och brand så tidigt som möjligt för att branden snabbt ska kunna släckas. Med brandlarm uppkopplat till larmcentral sparar du dyrbara sekunder om olyckan är framme. Vi hjälper dig att öka säkerheten i dina lokaler och skydda både anställda och materiella tillgångar.

  • Brandlarm anpassat för ditt företag
  • Uppkopplat till larmcentral, dygnet runt
  • Snabb verifiering och åtgärdsprocess
  • Brandlarmsförmedling till lokal räddningstjänst
  • Budgeterbart pris och kostnadsfri rådgivning
Larmcentral
Rökdetektor

Stoppa branden i tid

Professionella rök- och brandvarnare är viktiga delar i ditt företags brandlarm. De räddar liv och egendom när varje sekund är dyrbar. När en detektor reagerar på rök eller värme skickas en säker signal till vår larmcentral. Finns det en ansluten fotodetektor eller bevakningskamera skickas även en bildsekvens.

När brandlarmet når larmcentralen och branden verifieras, informerar vi den som är utsedd till brandansvarig på företaget samt skickar väktare och kontaktar räddningstjänst.

Våra kamerabilder kan även vara till stor hjälp för räddningstjänsten. De kan exempelvis få detaljerad information om brandens omfattning och även underlag för att utreda brandens orsak.

Mer än 11 000 drabbades av brand 2019

Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap drabbades 11 133 byggnader av brand under 2019. ”Statistiken omfattar räddningsinsatser där den utlösande händelsen har varit brand eller brandtillbud i byggnad” (MSB 2021).

Det är fler än 30 bränder, varje dag. Därför är det viktigt med ett uppkopplat brandlarm.

Räkna ut pris på larm med brandskydd

RÄKNA UT PRIS

Vill du skydda dig mot brand? Kontakta oss.

Genom att klicka på knappen accepterar ni vår integritets- och webbplatspolicy

Släckningsarbete

Brandlarmsförmedling till lokal räddningstjänst

Via ett lokalt avtal med räddningstjänsten garanteras du snabbast möjliga utryckning vid ett inkommet brandlarm där verifiering inte skett med vår plustjänst Brandlarmsförmedling. Securitas Direct tar hand om hela larmförmedlingen.

Är du intresserad? Låt oss kontakta dig

Genom att klicka på knappen accepterar ni vår integritets- och webbplatspolicy

Skillnaden mellan brandlarm och brandskydd

Ditt företags brandskydd omfattar allt från brandsäkra material i väggar och på golv till brandsläckare och utrymningsplaner. Brandskyddet handlar alltså om att undvika en brand. Brandlarmet är såklart en av de stora hörnstenarna i brandskyddet då det är brandlarmet som detekterar och varnar om en brand uppstår.

Kontakta oss så hjälper vi dig med en kostnadsfri rådgivning. Våra säkerhetsexperter ser över ditt företags inbrottsskydd och ger förslag på hur brandlarmet bör utformas för just dina lokaler.

Vill du veta mer om våra larm? Då kan du läsa mer om inbrottslarm och företagslarm här.

Vanliga frågor om brandlarm

Hur fungerar ett brandlarm?

Ett brandlarms syfte är att upptäcka och varna om bränder för att snabbt kunna påbörja ett släcknings- eller utrymningsarbete. Exempelvis kan bränder upptäckas av rökdetektorer, brandvarningssystem med brandvarnare och sirener varnar om brand på plats och en larmsignal skickas till larmcentral. 

Är det krav på brandlarm?

Ja, exempelvis vårdanläggningar och alternativboenden har krav på brandlarm enligt Boverkets byggregler (BBR). Det vanligaste kravet på brandlarm för företagare kommer dock från försäkringbolagens villkor. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilka krav som ställs på din verksamhets brandlarm

Vem får installera brandlarm?

Huvudsakligen så är det fastighetsägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren som får installera brandlarm i en fastighet. Själva installationen ska självklart göras av certifierad installatör för att kunna lämna garantier på brandlarmets funktionsduglighet, samt att diverse regelverk följs

Vad är automatiskt brandlarm?

Ett automatiskt brandlarm är ett larmsystem vars uppgift är att snabbt detektera en brand och automatiskt aktivera andra funktioner i brandskyddet. Vanligtvis detekteras branden av en rökdetektor, personal på plats varnas av utrymningslarmet och en larmsignal skickas till larmcentral/räddningstjänst

bOKA TID

Boka tid för en kostnadsfri rådgivning.

Fyll i dina kontaktuppgifter så bokar vi in en tid som passar dig.

Genom att klicka på knappen accepterar ni vår integritets- och webbplatspolicy