Larmcentral

Vår larmcentral är bemannad dygnet runt, året om, så att du kan fokusera på din verksamhet.

På vår egen larmcentral jobbar våra specialutbildade larmoperatörer som är experter på att tolka och verifiera larmorsaker. Detta gör att vi snabbt kan hantera ett larmärende och sätta in rätt åtgärd, exempelvis vid ett inbrott, brand eller överfall. Larmcentralen är bemannad dygnet runt, året om, och finns alltid här för dig och ditt företag.

Läs mer om våra företagslarm och hur du kan bli kund hos oss här.

Larmcentral
Larmoperatörer på larmcentralen

Securitas Direct larmcentral

Centralt i våra säkerhetstjänster är kameror uppkopplade till vår larmcentral. På larmcentralen arbetar drygt 50 specialutbildade larmoperatörer med att tolka och verifiera larmsignaler, oftast med hjälp av kamerorna. De sätter sedan in rätt åtgärd beroende på larmets orsak.

Exempel på åtgärder som våra larmoperatörer kan sätta in:

Insatser under 2020

  • 662 grip
  • 42 assistans
  • 2214 avhysningar

Larmcentralens certifieringar

SSF 136 – Certifierad Larmcentral

Certifikatet är ett krav för få bedriva larmcentral, beskrivet i bevakningslagen (FAP 573-1). Det innehåller krav på hur en larmcentral ska vara utrustad gällande interna larm, reservkraft, kontroller och uppföljning av utrustning, riskanalys, larmhantering och verksamhetsledning.

SSF 1101 – Cybersäkerhet bas

Ett krav som SSF 136 ställer sedan april 2019. Normen anger vad små och medelstora företag behöver göra för att uppnå en fungerande och grundläggande IT-säkerhet. Exempelvis starka lösenord, virusskydd, brandvägg, krav på mjukvaror och applikationer, samt e-learning i grundläggande informationssäkerhet (DISA-utbildning).

ISO 9001 – Kvalitet

Standarden handlar om hur man bedriver ett effektivt kvalitetsarbete för att öka kundnöjdheten. Det är en känd internationell kvalitetsstandard som i stort följer PDCA-cykelns systematiska arbetssätt: Plan, Do, Check, Act. Standarden omfattar det strategiska arbetet med omvärldsanalys, intressenter, policies, mål samt att identifiera risker och möjligheter. Här finns även krav på hur man kommunicerar med sina kunder, åtgärdar avvikelser och hanterar kundklagomål.

Ring oss på 020-22 77 88 eller låt oss kontakta dig för kostnadsfri rådgivning

Genom att klicka på knappen accepterar ni vår integritets- och webbplatspolicy