Nycklar

Hur gör jag när jag bytt lås och behöver skicka in nya nycklar till er?

Ni skickar era nya nycklar i ett speciellt nyckelkuvert till ert lokala väktarkontor. Kontakta kundservice för att beställa ett nyckelkuvert.

Vad händer med mina nycklar när jag avslutar tjänsten?

Vid uppsägning av ert avtal kommer ni att få möjligheten att välja om era nycklar ska makuleras eller returneras. Ni kommer även att få välja sista åtgärdsdag för er larmtjänst. 
Securitas Direct behöver tillhandahålla era nycklar fram till dess att sista åtgärdsdag passerat. Vid retur kommer nycklarna skickas via rekommenderat brev. I det fall inget val görs makuleras nycklarna 30 dagar efter sista åtgärdsdag på larmtjänsten.

Mina Sidor och App

 Läs mer

Betalsätt och fakturering

 Läs mer

Flytt

 Läs mer

Nycklar

 Läs mer

Larminställningar

 Läs mer

Renovering

Läs mer

Tekniska frågor

 Läs mer

Uppsägning

 Läs mer