Tekniska frågor

Tekniska frågor som berör både larm- och kamerasystemet

Hur kommunicerar mitt larm-/ kamerasystem?

Kamerasystemet kommunicerar endast via Ethernet.
Larmsystemet kan kommunicera via flera olika vägar:

 • Ethernet
 • GPRS
 • SMS
 • TELE

Går ena kommunikationsvägen ned ska larmsystemet gå över till nästa kommunikationsväg förutsatt att flera kommunikationsvägar är inkopplade. Vill ni veta exakt vilka kommunikationsvägar ert larmsystem har, kontakta kundservice.

Kan jag byta router eller internetleverantör utan att det stör larmet eller kameraanläggningens funktion?

Larmsystemet har i regel ett SIM-kort som kommunicerar med larmcentralen.

Kameraanläggningen är beroende av nätverk.

När ni byter router drar ni ur nätverkskabeln ur den gamla routern och kopplar i den nya. När ändringen är gjord behöver signalen kontrolleras.

 • Kopplar inte eran kameranläggning upp sig vid ett routerbyte/leverantörsbyte vänligen kontakta kundservice.
 • Kan inte erat larmsystem kommunicera över nätverket så kan brandväggar behövas kontrolleras, vänligen kontakta kundservice.

För larmsystemet: Tryck * + 0 samtidigt i manöverpanelen (en längre signal ska höras). Kontrollera signalen under "Händelser" på Mina Sidor alternativt kontakta kundservice.

För kameraanläggningen: I vissa fall kan enheten/enheterna koppla upp sig, kontrollera detta via Mina sidor. Om inte, gör en omstart av berörd POE-enhet och kontrollera sedan via Mina sidor alternativt kontakta kundservice.

Kameraövervakning

Behöver jag tillåtelse för att ha kameraövervakning?

Reglerna ser olika ut beroende på vem du är som bevakar och vilken plats som filmas. Oavsett om du behöver tillstånd eller inte måste kamerabevakningen vara laglig. Gå in på imy.se för att kontrollera och bedöma vad som gäller för just er verksamhet.

Vilka dekaler behöver jag för min kameraövervakning?

Läs mer här.

Vilka lösningar har Securitas Direct gällande dataskydd när jag har kameraövervakning?

För att kontrollera om någon av dessa lösningar är kompatibla med era produkter, vänligen kontakta kundservice.

Privacy Mask – Med Privacy Mask maskeras kameravyn. Maskering innebär att hela kameravyn täcks av en svart ruta. Det går då inte att se något på kameran och den kommer heller inte att spela in något material i detta tillstånd. Man kan välja om en kamera ska maskeras via ett schema eller inbrottslarmet.

Maskering via schema – Med detta alternativ styrs maskeringen via ett tidsschema ni själva väljer. Denna lösningar fungerar även med inspelning.

Maskering via larmsystemet – Med detta alternativ styrs maskeringen vid till- och frånkopplingar av larmsystemet. Det innebär att kameran kan vara maskerad när personal är på plats och larmsystemet är frånkopplat. När larmsystemet tillkopplas stängs maskeringen av och kameran visar bild samt spelar in. Denna lösning fungerar även med inspelning.

Vad säger lagen om lagring från mina kameror?

Kunden är personuppgiftsansvarig för sin behandling av persondata och måste beakta de lagar och regler som finns.

Secrutias Direct har inte möjlighet att ge legal rådgivning utan hänvisar till dessa lagar:

 • Dataskyddsförordningen och tillhörande lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen, ska tillämpas för all personuppgiftsbehandling som är helt eller delvis automatiserad.
 • Artikel-29 gruppens yttrande 03/2013, s. 20 & 21.
 • Kamerabevakningslagen (2019:1200) (KBL).
 • 32 kap. 3-3a § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

imy.se finns läsvärd vägledning i ämnet.

Tekniska frågor - Observer Direct

Behöver min kameraanläggning stödbelysning?

Stödbelysning är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla en kvalitativ larmhantering och för att utnyttja full funktion av kameraanläggningen. Det hjälper kamerorna att detektera korrekt och larmoperatörerna att verifiera pågående larmhändelser.

Jag har fått SMS om störande objekt/insekter i kamervyn. Vad ska/kan jag göra?

Läs mer här.

Min kamera har inte larmat, vad ska jag göra?

Ta reda på tid och datum i största möjliga mån och ring in till kundservice för vidare felsökning. Eventuella orsaker kan t.ex. vara att kameran saknar stödbelysning och bilden därmed blir för mörk, handhavande eller tekniskt fel.

Jag har fått information via telefon eller mejl om att en eller flera enheter på min kameraanläggning har tappat kontakt. Vad ska/kan jag göra?

Läs mer här.

Min kameraanläggning blev tillfälligt installerad på lokala partnerfirmans 4G-nätverk. Nu har jag fått internet i min lokal, hur går jag till väga?

När ni har kopplat in erat nätverk till POE-enheten kontrollera uppkoppling via Mina sidor och kontakta kundservice. Skulle inte enheten/enheterna koppla upp sig vänligen kontakta kundservice.

Hur gör jag en omstart på mina POE-enhet/enheter?

Läs mer här.

Min S3008/AXIS Companion Recorder (ACR) blinkar eller lyser orange/rött. Vad betyder det? Vad ska/kan jag göra?

Blinkar eller lyser knappen på lagringsenhetens framsida orange/rött så kan det bero på följande:

 • Lagringsenheten identifierar nätverksproblem.
 • Mjukvaru-/hårdvarufel.

Testa starta om enheten enligt följande instruktion. Om inte detta hjälper, ring till kundservice för att skapa ett serviceärende.

Vad har jag för garanti på min kameraanläggning?

Ni hittar information om garantin på er kameraanläggning på baksidan av ert avtal.

Tekniska frågor - Larmanläggning

Hur vet jag att mitt larm fungerar?

Varje enskild larmkomponent övervakas dygnet runt mot sabotage. Om något i larmsystemet skulle indikera att ett fel föreligger blir vi informerade om detta och vidtar omgående åtgärd. Att er säkerhetslösning fungerar i ett skarpt läge är avgörande för att larmcentralen ska kunna ge er bästa möjliga tjänst om något händer. 

Med vårt tillval revisionskontroll får ert larmsystem även regelbunden översyn av tekniker och anpassning till nya förhållanden i miljön. Vi uppmuntrar er gärna till att i dialog med vår kundservice regelbundet testa detekteringen i era larmkomponenter.

Vad händer när batterierna tar slut?

När en batteridriven komponent eller centralbatteriet i larmsystemet larmar lågt batteri meddelas larmansvarig om detta via SMS, och er lokala Securitas Direct-firma kommer att kontakta er för att boka tid för batteribytet. Under tiden något i larmsystemet har lågt batteri kan det komma felmeddelanden och ljud från manöverpanelen. Bortse från dessa och använd larmet precis som vanligt. Om ni får problem med till-/frånkoppling vänligen kontakta kundservice.

Jag har fått ett sms om att en eller flera komponenter är bortkopplade i samband med tillkoppling. Vad innebär det?

En eller flera komponenter var påverkade i samband med tillkoppling. Detta är vanligt efter renovering eller ommöblering där man t.ex. täckt för en detektor. Det kan också bero på att en larmad dörr eller fönster varit öppen vid tillkoppling av larmet.

För att återställa behöver någon vara på plats för att kontrollera i manöverpanelen vilken/vilka komponenter som ej tillkopplats.

Mina Sidor och App

 Läs mer

Betalsätt och fakturering

 Läs mer

Flytt

 Läs mer

Nycklar

 Läs mer

Larminställningar

 Läs mer

Renovering

Läs mer

Tekniska frågor

 Läs mer

Uppsägning

 Läs mer