Kamera på vägg

Sveriges mest valda företagslarm

Securitas Direct har i 30 år erbjudit smarta kameralösningar och trygghetstjänster till företagsmarknaden.

Sedan starten 1988 har vi satt standarden för säkerhetslösningar till företag. Genom att möta samhällets utveckling med allt smartare företagslarm håller vi positionen som Sveriges mest efterfrågade larmleverantör och har över 70.000 företagskunder fördelade över hela Sverige.

Huvudkontoret och vår egen larmcentral är placerade i Linköping. Genom vår rikstäckande partnerorganisation finns vi representerade över hela Sverige för försäljning, installation, service och rådgivning.

Securitas Direct – en del av Verisurekoncernen

Securitas Direct är en del av Verisure-koncernen som har 2,7 miljoner privat- och företagskunder i 14 länder och över 15 000 anställda. Läs mer om koncernen på verisure.com.

Fakta om Securitas Direct
Snabba fakta
Larmcentral

Säkerhet som gör skillnad

Säkerhets- och trygghetslösningar är Securitas Directs kärnverksamhet, men vårt åtagande är mycket större än så. Våra tjänster skapar bättre förutsättningar för företag att fokusera på deras verksamhet vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet.

Vårt mål är att ligga i täten vad gäller utveckling av nya tjänster och innovativa lösningar med stor kundnytta. Att hela tiden göra det i takt med kundernas förändrade behov och att aldrig, aldrig sitta nöjd. Med en stor, skicklig partnerkår som täcker hela landet har vi alltid örat mot rälsen. I stadig takt bygger vi upp effektiva standardlösningar som fungerar som kostnadseffektiva fundament när vi skräddarsyr lösningarna för våra kunder.

I Securitas Directs företagskultur värdesätts alla medarbetare högt och vi uppmuntrar alla medarbetare till att ständigt ge kunden högsta möjliga service och lyhörd för specifika behov och önskemål.

Vi är stolta över att våra kunder ger oss höga betyg på vår kommunikation i olika kundundersökningar. Allra mest värdesätter kunderna kommunikationen med våra professionella larmoperatörer när något verkligen händer. Även kontakten med våra säljare och installatörer uppskattas mycket.

Årets bevakningsföretag 2016

Årets bevakningsföretag – Security Awards 2016

År 2016 fick vi säkerhetsbranschens stora utmärkelse: Årets Bevakningsföretag. Juryns motivering löd:

”Årets bevakningsföretag hjälper polis och väktare att upprätthålla ordning genom att arbeta i realtid. Genom ett snabbt agerande kan operatörerna förse polis och väktare med information för ett effektivt arbete. Det hela bygger på ett förtroendefullt samarbete för en ökad trygghet oför alla inblandade.

Årets Bevakningsföretag är Securitas Direct”.

Snabblänkar

Vanliga frågor

Följ Securitas Direct på Facebook
Hitta Securitas Direct app