Till- och frånkopplingstjänster

Få ut mer av ditt företags larmsystem med smarta till- och frånkopplingstjänster.

Vi skräddarsyr alla våra larmsystem efter våra kunders behov, men för att de ska få en smidigare vardag erbjuder vi dessutom ett par smarta tjänster. Du kan läsa mer om de individuella tjänsterna längre ner.

  • Otillåten frånkoppling
  • Utebliven frånkoppling
  • Utebliven tillkoppling
  • Hantera panel- och larmkoder
  • Hotkod
Till- och frånkopplingstjänster
Larmpanel

Otillåten frånkoppling

Bestäm ett tidsintervall när det inte är tillåtet att koppla från larmet. Exempelvis under semesterveckor om verksamheten ligger nere då eller under nattetid om det är obefogat att någon skulle befinna sig på företaget då.

Om någon kopplar från larmsystemet under dessa tider sätter vår larmcentral in åtgärder som har förbestämts tillsammans med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig via sms, telefon eller skicka ut väktare, beroende på vad vi kommit överens om.

Utebliven frånkoppling

Bestäm en tid för när larmet ska ha kopplats från. Är larmsystemet fortfarande tillkopplat efter den förbestämda tiden kontaktar vi dig via sms eller telefon för att göra dig medveten av situationen.

Den här tjänsten kan exempelvis vara väldigt användbar om din verksamhet har viktiga tider att förhålla sig till under arbetsdagen. Exempelvis kan ett bageri behöva få igång verksamheten tidigt för att hinna få ut bröd under dagen. Att larmet inte kopplats från kan såklart bero på många saker, som exempelvis att någon blivit sjuk eller sitter fast i trafiken, men med den här tjänsten blir du medveten om situationen.

Utebliven frånkoppling - vi kontaktar dig
Utebliven tillkoppling - vi kontaktar dig

Utebliven tillkoppling

Utebliven tillkoppling fungerar på ett liknande sätt som utebliven frånkoppling. Bestäm en tid för när larmet ska vara tillkopplat. Har det inte tillkopplats efter den förbestämda tiden kontaktar vi dig via sms eller telefon för att göra dig medveten om situationen.

Det här en mycket värdefull tjänst för dig som exempelvis är platschef och vill vara säker på att medarbetarna har larmat på när de går hem efter arbetsdagen. Exempelvis kan det vara bra för en restaurang eller kvällsöppen butik att ha den här säkerhetstjänsten så att verksamheten inte står utan larm under natten.

Hantera panel- och larmkoder

Plustjänsten hantera dina panel- och larmkoder är ett smart hjälpmedel för dig som exempelvis har många användarkoder till ditt larmsystem, och som då och då behöver hjälp med att lägga till eller ta bort koder. Kontakta oss så berättar vi mer om vad som krävs för att få tillgång till tjänsten.

Hantera panel- och larmkoder
Larmcentral

Hotkod

Skicka en dold larmsignal till vår larmcentral från larmpanelen. Om du skulle uppleva en hotfull situation i samband med att du ska larma av ditt system kan du knappa in en förutbestämd hotkod. Larmet kopplas från precis som vanligt, men skickar samtidigt en tyst signal om hot till vår larmcentral. Vid hotlarm skickar vi alltid två väktare till platsen.

Att ha tjänsten hotkod kan vara en mycket stor trygghet för medarbetaren som kommer först till företaget och ska starta upp verksamheten. Tidiga mornar är ofta mörka i Sverige och kan kännas otrygga. En hotkod, gärna kombinerat med kamerabevakning inomhus skapar trygghet för dig och dina medarbetare.

Vi hjälper dig hela vägen

Vi erbjuder alltid en kostnadsfri säkerhetsrådgivning där vi hittar rätt larm med rätt till- och frånkopplingstjänster för ditt företag.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Genom att klicka på knappen accepterar ni vår integritets- och webbplatspolicy

Vi hjälper dig hela vägen