Med oss är personalen aldrig ensam

Ingen ska känna sig hotad på jobbet. Ett överfallslarm integrerat i ditt säkerhetssystem sätter din personal i ständig kontakt med vår larmcentral.

Larmet aktiveras av dig eller din medarbetare med hjälp av en strategiskt placerad överfallsknapp. En tyst signal och en filmsekvens skickas till larmcentralen, som omedelbart meddelar polis. Operatören följer och spelar in hela förloppet samt förser polis med korrekt information i realtid.

Fördelar med personskydd från Securitas Direct:

  • Livstids materialgaranti
  • Egen larmcentral
  • Polis meddelas direkt
  • Support dygnet runt
  • Diskret överfallsknapp
  • Lokala i hela landet
  • Rutinerade larmoperatörer
  • Uppkoppling dygnet runt