Vi tar hand om era personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen GDPR tillämpas. Förordningen, som vanligtvis refereras till som GDPR, innebär skärpta krav för hur vi som företag behandlar våra kunders personuppgifter.

För oss på Securitas Direct är det lika självklart att skydda våra kunders personliga integritet och personuppgifter som deras verksamhet. Som säkerhetsföretag har vi ett stort ansvar och vi tar ditt förtroende på största allvar. Att du som kund känner en trygghet i vår hantering av personuppgifter är oerhört viktig för oss.

Som en följd av GDPR har vi skapat en integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Vi har också anpassat vår webbplatspolicy och uppdaterat berörda delar i våra allmänna villkor. Nedan hittar du samtliga dessa dokument.

Integritetspolicy och webbplatspolicy

Vår integritetspolicy och webbplatspolicy hittar du här.

Allmänna villkor för konsumenter

Allmänna villkor för larmsystem och abonnemang till konsument

Ny kamerabevakningslag

Vi vill uppmärksamma våra kunder om att en ny kamerabevakningslag trädde i kraft den 1 augusti 2018 och ersätter den tidigare gällande kameraövervakningslagen.

Den nya lagen medför att färre behöver söka tillstånd. Tillstånd för kamerabevakning krävs endast av myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel, skolverksamhet, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Kamerabevakning av, till exempel, butiker, köpcentrum, banker och parkeringshus är tillståndsfri. Integritetsskyddet vid kamerabevakning på arbetsplatser är dock förstärkt.

Den nya lagen medför krav på den som vill kamerabevaka att själv se till att följa reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som gäller som lag i samtliga medlemsstater från och med den 25 maj 2018. För den som vill kamerabevaka innebär detta bl.a. krav på att informera de registrerade om bevakningen genom skyltning och uppfylla informationsskyldigheten under GDPR på lämpligt sätt. Den som vill kamerabevaka måste även ha en rättslig grund i dataskyddsförordningen, exempelvis intresseavvägning. Den som vill kamerabevaka ska då väga sina behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som bevakningen kan innebära. Dessutom måste den som vill kamerabevaka ha ett berättigat intresse för att få bevaka, till exempel, att förebygga och utreda brott.

Kamerabevakning i privatbostad omfattas inte av den nya lagen eller dataskyddsförordningen under förutsättning att kamerabevakningen har samband med hushållet och att kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde.

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för kamerabevakning och har information om den nya kamerabevakningslagen på sin hemsida.

För företagskunder

Följande är tillämpligt i de fall er organisation har ett avtal tecknat direkt med Securitas Direct Sverige AB.

Allmänna villkor

I samband med de krav som införs på oss som organisation under dataskyddslagstiftningen har vi gjort uppdateringar i våra allmänna villkor. De nu gällande versionerna av respektive villkor finns nedan via respektive länk.

Allmänna villkor för larmsystem, abonnemang och tjänster till företag

Allmänna villkor Juni 2018 
Allmänna villkor Nyinstallation Oktober 2021
Allmänna villkor Överlåtelse, omteckning, uppgradering Oktober 2021:1101

Allmänna villkor för kamerasystem, abonnemang och tjänster till företag

Allmänna villkor för kamerasystem till företag

Allmänna villkor för säkerhetsanläggningar och tjänster till företag i funktionsavtal med Wasa Kredit

Allmänna villkor Maj 2018
Allmänna villkor Oktober 2021

Allmänna villkor för övervakningsavtal ÖVA MAX till företag

Allmänna villkor Juni 2018
Allmänna villkor Oktober 2021

Personuppgiftsbehandling

Securitas Direct Sverige AB är för de flesta fall av behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet personuppgiftsansvariga. För behandling av personuppgifter i samband med tjänst för kamerabevakning är vi dock personuppgiftsbiträden, och då tillämpas det personuppgiftsbiträdesavtal som du kan ta del av här.