Villkor

På denna sida kommer du snart att återfinna våra villkor.

Information om Dataskyddsförordningen - GDPR

Som säkerhetsföretag har vi fått ett stort förtroende från våra kunder och den personliga integriteten är oerhört viktig för oss.

De flesta känner nog vid det här laget till att en ny EU-förordning (Dataskyddsförordningen) träder i kraft den 25:e maj i år och blir då tillämplig direkt i alla EU-medlemsstater, däribland Sverige. Dataskyddsförordningen, som vanligtvis refereras till som GDPR, ger privatpersoner utökat skydd för sina personuppgifter och ställer nya krav på hur företag ska behandla personuppgifter.

Som säkerhetsföretag har vi fått ett stort förtroende från våra kunder och den personliga integriteten är oerhört viktig för oss. För att återspegla detta har vi under det senste året gjort en betydande investering för att skapa ett europeiskt GDPR-program och också upprättat ett särskilt team med professionell dataskyddspersonal.

Eftersom den nya dataskyddsförordningen omarbetas löpande kommer vi att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter på vår hemsida inom några veckor.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss via mail gdprSDS@securitasdirect.se

Vanliga frågor

  • På Mina Sidor kan du administrera kontaktuppgifter, se fakturahistorik och få mer information om de Plustjänster vi kan erbjuda. Du som har vårt kamerakoncept Observer Direct kan dessutom själv övervaka dina kameror, ladda ner bildmaterial mm.

  • Kontakta vår kundtjänst på nr 0771-32 75 00 eller via mail kundtjanst@securitasdirect.se . Se gärna till att ha eventuella kontaktuppgifter till den nya ägaren/hyresgästen av fastigheten tillgängliga under samtalet.

  • Du kan själv administrera kontaktpersoner genom att skapa ett konto på Mina Sidor , men vi kan även hjälpa er via vår kundtjänst, 0771-32 75 00. Tänk på att du vid samtalet ska kunna ange återkallningskod eller huvudkod till larmet. Ändring av kontaktpersoner och koder kan du även anmäla via mail till kundtjanst@securitasdirect.se . Du behöver då ange huvudkoden till larmsystemet.

  • Kontakta vår säljavdelning på telefonnummer 020-24 00 63