Vi tar hand om era personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya Dataskyddsförordningen GDPR tillämpas. Förordningen, som vanligtvis refereras till som GDPR, innebär skärpta krav för hur vi som företag behandlar våra kunders personuppgifter.

För oss på Securitas Direct är det lika självklart att skydda våra kunders personliga integritet och personuppgifter som deras verksamhet. Som säkerhetsföretag har vi ett stort ansvar och vi tar ditt förtroende på största allvar. Att du som kund känner en trygghet i vår hantering av personuppgifter är oerhört viktig för oss.

Som en följd av GDPR har vi skapat en integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Vi har också anpassat vår webbplatspolicy och uppdaterat berörda delar i våra allmänna villkor. Nedan hittar du samtliga dessa dokument.

Integritetspolicy och webbplatspolicy

Vår integritetspolicy och webbplatspolicy hittar du här.

Allmänna villkor för konsumenter

Allmänna villkor för larmsystem och abonnemang till konsument

Förslag till ny kamerabevakningslag

Vi vill uppmärksamma våra kunder om att regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om en ny kamerabevakningslag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och kommer då att ersätta den nuvarande kameraövervakningslagen. Fram till dess gäller befintlig kameraövervakningslag med krav på anmälan och ansökan om tillstånd.

Den nya lagen medför att färre kommer att behöva söka tillstånd. Tillstånd för kamerabevakning kommer endast krävas av myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel, skolverksamhet, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Kamerabevakning av, till exempel, butiker, köpcentrum, banker och parkeringshus blir tillståndsfri. Integritetsskyddet vid kamerabevakning på arbetsplatser kommer dock att förstärkas.

Den nya lagen medför krav på den som vill kamerabevaka att själv se till att följa reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som kommer att gälla som lag i samtliga medlemsstater från och med den 25 maj 2018. För den som vill kamerabevaka innebär detta bl.a. omfattande krav på att informera de registrerade om bevakningen genom skyltning eller på annat sätt. Den som vill kamerabevaka måste även ha en rättslig grund i dataskyddsförordningen, exempelvis intresseavvägning. Den som vill kamerabevaka ska då väga sina behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som bevakningen kan innebära. Dessutom måste den som vill kamerabevaka ha ett berättigat intresse för att få bevaka, till exempel, att förebygga och utreda brott.

Kamerabevakning i privatbostad omfattas inte av den nya lagen eller dataskyddsförordningen under förutsättning att kamerabevakningen har samband med hushållet och att kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde.

Datainspektionen kommer därefter att vara ansvarig tillsynsmyndighet för kamerabevakning.

För företagskunder

Följande är tillämpligt i de fall er organisation har ett avtal tecknat direkt med Securitas Direct Sverige AB.

Allmänna villkor

I samband med de krav som införs på oss som organisation under dataskyddslagstiftningen har vi gjort uppdateringar i våra allmänna villkor. De nu gällande versionerna av respektive villkor finns nedan via respektive länk.

Allmänna villkor för larmsystem Verisure Företag

Ett trådlöst system mot inbrott, brand och vattenskada

Allmänna villkor för larmsystem, abonnemang och tjänster till företag

Ett trådbundet flexibelt säkerhetssystem

Allmänna villkor för kamerasystem, abonnemang och tjänster till företag

Kameraövervakningssystem Observer Direct med operatörstjänster och larmzoner

Allmänna villkor för säkerhetsanläggningar och tjänster till företag i funktionsavtal med Wasa Kredit

Säkerhetssystem som finansierats genom Wasa Kredit

Allmänna villkor för övervakningsavtal ÖVA MAX till företag

Övervakningsavtal för externa anslutna larmprodukter

Personuppgiftsbehandling

Securitas Direct Sverige AB är för de flesta fall av behandling av personuppgifter som sker inom vår verksamhet personuppgiftsansvariga. För behandling av personuppgifter i samband med tjänst för kamerabevakning är vi dock personuppgiftsbiträden, och då tillämpas det personuppgiftsbiträdesavtal som du kan ta del av här.

Vanliga frågor

  • På Mina Sidor kan du administrera kontaktuppgifter, se fakturahistorik och få mer information om de Plustjänster vi kan erbjuda. Du som har vårt kamerakoncept Observer Direct kan dessutom själv övervaka dina kameror, ladda ner bildmaterial mm.

  • Kontakta vår kundtjänst på nr 0771-32 75 00 eller via mail kundtjanst@securitasdirect.se . Se gärna till att ha eventuella kontaktuppgifter till den nya ägaren/hyresgästen av fastigheten tillgängliga under samtalet.

  • Du kan själv administrera kontaktpersoner genom att skapa ett konto på Mina Sidor , men vi kan även hjälpa er via vår kundtjänst, 0771-32 75 00. Tänk på att du vid samtalet ska kunna ange återkallningskod eller huvudkod till larmet. Ändring av kontaktpersoner och koder kan du även anmäla via mail till kundtjanst@securitasdirect.se . Du behöver då ange huvudkoden till larmsystemet.

  • Kontakta vår säljavdelning på telefonnummer 020-24 00 63